top of page

Il·lustracions realitzades per al llibret i la portada del disc "Through the looking glass" d'Alenky.

El projecte està basat en el llibre "A través del mirall" d'en Lewis Carroll.

bottom of page